Coachings

Wat Learn2Learn uniek maakt is dat de student succesvol zelfstandig binnen een intrinsiek aangeleerde structuur léért studeren. Ons traject is dus kort en heeft niet de bedoeling te duren tot het diploma wordt behaald.

Student en ouders komen met een hulpvraag naar de dienst toe. Doel is dat er een op maat gemaakt remediëringstraject wordt afgelegd. Dit kan een insteek van verschillende disciplines omvatten. (zie onze pakketten)

Een jongere met lage studiepunten en een gameprobleem zal bijvoorbeeld een studiebegeleidingtraject met remediërende ondersteuning volgen. Hier wordt overkoepelend het gamen aangepakt. Verlagen van de gezinsdruk en optimaliseren van studeerklimaat staan centraal. De begeleiding van deze jongere kan gebeuren door een psycholoog of pedagoog.

De jongere met dyslexie en faalangst zal bijvoorbeeld een studiebegeleidingtraject met remediërende ondersteuning volgen waarbij bijkomend aan het zelfvertrouwen en de dyslexie zal worden gewerkt. Deze jongere zal begeleid worden door een logopedist en/of psycholoog.

Een jongere met een geschiedenis van leerproblemen wordt bijgestaan door de studiecoach die overkoepelend werkt met de werkgroep leerstoornissen/dyslexie/dyscalculie waarvoor men intens gaat samenwerken met het multidisciplinair centrum. Een volledige analyse van de geschiedenis of het gevolgde remediëringstraject wordt gemaakt, handelplan wordt opgesteld. Dit wordt intern in de werkgroep voorgelegd. De coaching zal er op gericht zijn handvatten te reiken, te anticiperen op eventuele moeilijkheden en alles samen remediërend, inzichtelijk aan te pakken waardoor de jongere steviger in de schoenen staat.

Voor àlle leermoeilijkheden kan Learn2Learn in het belang van de student overleg plannen en intense samenwerking bekomen met de werkgroep leermoeilijkheden vanuit de multidisciplinaire dienst BalanSS. Wij beschikken hierdoor over een uniek concept dat als doel heeft elke jongere de kansen te geven die hij verdient aan een zeer beknopt tarief in verhouding met het rijke en kwalitatieve aanbod.

Tenslotte is het de bedoeling dat de student zo snel mogelijk zelfstandig leert studeren. Bij Learn2Learn leren jongeren studeren volgens een individueel uitgestippeld traject, waardoor men niet belandt in een eindeloos begeleidingsparcours. De studiecoachingsdienst differentieert zich van andere studiebegeleiding, omdat de jongeren zo snel mogelijk hun eigen goede studiemethode ontdekken waar ze mee kunnen verder aan de slag gaan.

Hiernaast werkt Learn2Learn heel nauw samen met de verschillende contexten waarin de jongere zich bevindt. We nemen, uiteraard na goedkeuring van de ouders, vaak contact op met de school en het CLB van de student. Wat Learn2Learn uniek maakt is dat de begeleiding veel verder gaat dan klassieke studiebegeleiding of ‘leren leren’. Learn2Learn voorziet begeleiding op maat. Deze wordt steeds bijgestuurd naargelang de hulpvraag van de student, de ouders en de naaste omgeving.