Studiekeuze

Welk pad je in je leven moet kiezen, is niet zo vanzelfsprekend voor iedereen.

Je bent ook nog zo jong en daar sta je dan voor de keuze die zo beslissend is… Ja, doe het maar eens...

Na profielanalyse, digitale tools en vragenlijsten helpen wij onze jongeren graag een handje bij de zoektocht naar het mooiste schoolparcours. Pas als deze voorwaarde is vervuld kan er zinvol worden gewerkt aan het bouwen aan een correcte studie- en leerhouding op maat. Voor info rond studiekeuze kan je tevens terecht bij je CLB verbonden aan de school.

Vraag ook naar onze workshop "Studiekeuze: Wat te kiezen na het middelbaar”. Deze wordt regelmatig hernomen wegens succes.