Trainingen

4-delige oudergroep rond concentratiemoeilijkheden en -stoornissen bij kinderen en jongeren.

Aandachts- en geheugentrainingOnze gecertificeerde training is gericht op een verbetering van het functioneren van de aandacht en het geheugen.

Kinderen en jongeren leren met behulp van de training zo optimaal mogelijk gebruik te maken van bestaande aandachts- en geheugencapaciteiten, door een combinatie van enerzijds oefening en anderzijds het aanleren van specifieke aandachts- en geheugentechnieken, ondersteund door gedragstherapeutische technieken die van belang zijn gebleken bij leerprocessen.

Sociale vaardigheidstraining voor jongeren en kinderen

Onze groepen starten op zodra we een aantal jongeren hebben die bij elkaar horen qua niveau, profiel en leeftijd. We gaan onze sessies actief aan de slag met onze jongeren en laten op een creatieve en leuke manier een aantal belangrijke thema's aan bod komen.

Aan de hand van filmpjes, rollenspelen, opdrachten, spelletjes,... proberen we onze jongeren te helpen met het vinden van hun eigen identiteit en trainen we weerbaarheid en assertiviteit.

Specifiek werken we rond volgende onderwerpen: - Zelfbeeld - Omgaan met kritiek - Problemen oplossen - Waarnemen en interpreteren - Leren nee zeggen - Assertief, agressief of subassertief? - Non-verbaal gedrag - Complimenten geven en krijgen - Omgaan met emoties - Samenwerken - Pesten

Interesse? Stuur een mailtje naar secretariaat@learn2learn.be Eens een groep vol zit wordt deze afgesloten en opgestart.

Vraag zeker ook even naar onze infoavonden en workshops!

Hebt u vragen, tips of suggesties? Wenst u met een groep ouders graag een infosessie rond een bepaald onderwerp? Wij horen het graag en kijken waar we u kunnen helpen.