5 voor of na 12

Learn2Learn leert zijn studenten de mentale klik maken dat 5 voor 12 situaties enkel op te lossen zijn door en met henzelf. Bij dit “actieve studeren” trachten wij samen met onze studenten belangrijke stappen te nemen in joy, het leren bevatten van de essentie uit de leerstof, in gefocust studeren en efficiëntie. Vervolgens leren zij deze op een actieve en eigen (afhankelijk van het vooraf bepaalde profiel) manier te verwerken in plaats van ‘inzichtloos’ leren.

Dit persoonlijk element-op-maat vinden wij bij Learn2Learn onontbeerlijk en is door de jaren heen een cruciaal succeselement gebleken in een goede en zelfstandige studiemethode.