Focus

Binnen Learn2Learn werken wij met onze studenten opbouwend of remediërend en concreet stapsgewijs aan het ontwikkelen van een goede, persoonlijke en zelfstandige studiemethode.

Het is telkens ons focuspunt om met de studenten tot het inzicht te komen dat het “studeren” vooreerst best OK kan zijn op voorwaarde dat je het GOED aanpakt. Verder ontdekken we dat het studeren uit verschillende stappen bestaat, waarbij de student zelf op een actieve manier met de leerstof leert omgaan om sàmen met zijn ‘buddy’ succes te boeken. Dat vraagt extra inspanningen die we eenvoudig genereren uit onder andere de aangename coachingsband.

Eens de student uit z’n “comfort-zone” een paar voorzichtige stappen heeft gezet, leren we hem – met vallen en opstaan- intrinsiek zélf sturen om zo snel mogelijk op eigen benen zijn studie-loopbaan succesvol af te ronden.

Onze focus ligt dus op het doorlopen van een verKORT traject om zo snel mogelijk op eigen benen te staan en tools aangereikt te krijgen matchend met het persoonlijk profiel en kunnen.