Onze Aanpak

Wij willen ons met onze aanpak kwalitatief en inhoudelijk onderscheiden van anderen. Vooreerst door zijn oprechte eenvoud en warmte. Anderzijds door zijn gefundeerde basis en samenwerking met gedreven professionelen uit een multi-discipliniair centrum met jarenlange ervaring.

Wat ons bijblijft van alle fijne jaren dat we reeds met onze studenten werken: de meeste studenten die zich bij ons aanmelden gaan ervan uit dat studeren slechts uit 1 (of geen) stap(pen) bestaat. Uiteraard is niets minder waar… Als we een heel klein beetje samen grasduinen in onze aanpak: Naast de remediërende stappen die onze methode doorspekken starten we ook van een oeroud zeer algemeen basisprincipe: Studeren bestaat wel degelijk uit 4 essentiële stappen. Dit alles wordt concreet samen aangepakt, uitgewerkt en gestuurd. Er wordt geen bijkomende druk gecreërd door gebruik van extra externe handboeken, alle technieken worden zoveel mogelijk aan de hand van het concrete lesmateriaal van de student aangebracht. Aan de hand van het door de school aangereikte studiemateriaal gaan we samen met onze student aan de slag. De hele methode is een mix van remediëring, buddy-schap en zich goed voelen, verminderen van de gezinsdruk, leren studeren en aanreiken van handvaten om zelfstandig met de eigen sterkten en zwaktes het studieproces aan te kunnen.

Terwijl we ons focussen op het leren op zich worden tevens alle eventuele rand-moeilijkheden (pestgedrag, drugs, puberteit, leerproblemen,..) geremedieerd en aangepakt. Elke L2L begeleiding vindt zijn basis in een op maat gemaakt handelplan dat bij aanvang van de begeleiding opgemaakt wordt aan de hand van het eigen individuele profiel van elk van onze studenten.