Multidisciplinaire Context

Voor àlle cases en moeilijkheden kan Learn2Learn in het belang van de student overleg plannen en intense samenwerking bekomen met de werkgroep leermoeilijkheden vanuit de multidisciplinaire dienst. Een teamvergadering met verschillende disciplines wordt gepland en lijnen binnen het handelplan worden geschetst en uitgewerkt.
Learn2Learn werkt heel nauw samen met de verschillende contexten waarin de jongere zich bevindt. We nemen, uiteraard na goedkeuring van de ouders, vaak contact op met de school en het CLB van de student.