Onze Coaches

In team wordt per student een werkgroep van 2 coachen samengesteld. Elke coach heeft zijn eigen specialisatie, opleiding en skills.

De duo’s die rond een student worden gevormd zijn geen vaste duo’s maar vinden elkaar in team op maat van de noden van de student. Zij begeleiden onze studenten gedurende het traject dat bij ons wordt gevolgd telkens in overleg met het team of de werkgroep.

Wekelijks zijn er globale besprekingen op vastgestelde tijdstippen, tussendoor worden tevens extra vergaderingen of informele overlegmomenten gepland naargelang de noodzaak.

Indien nodig wordt bij leerproblemen, leermoeilijkheden of achterliggende stoornissen nauw samengewerkt met multidisciplinair centrum BalanSS of externe hulpverleners.