Thesis begeleiding

Dé thesis. Welke student heeft daar nog niet eens van wakker gelegen… Ook hier geven wij het advies L2Lcoaching op te starten in de loop van het thesisjaar. Gedurende de thesis-coaching leert de student de thesisopdracht correct aanpakken, verwerken aangepast aan zijn of haar individueel profiel. We begeleiden elke student stap voor stap om tot een mooi onderbouwd en kwalitatief werk te komen.

Ons uitgangspunt is steeds de hulpvraag van de student. We bekijken samen waar de moeilijkheden liggen en hoe intensief de begeleiding dient te zijn.  


Agendapunten kunnen zijn:
  • Planning
  • Structuur en opbouw
  • Normen
  • Spelling, syntax,...
  • Werkmethode
  • Verwerking
  • Motivatie
  • Verdediging/spreken voor publiek, in samenspraak met of onder leiding van een logopedist.
  • ....

  Uiteraard springen veel studenten te laat op de kar, daarom moet een zo ideaal mogelijk traject worden uitgestippeld. Overleg met de opleiding behoort tevens tot het takenpakket van uw L2L-coachen