Trainingen

Nieuw vanaf 2017: 4-delige oudergroep rond concentratiemoeilijkheden en -stoornissen bij kinderen en jongeren.

Aandachts- en geheugentraining
De ATAG-K training is gericht op een verbetering van het functioneren van de aandacht en het geheugen.

Kinderen en jongeren leren met behulp van de training zo optimaal mogelijk gebruik te maken van bestaande aandachts- en geheugencapaciteiten, door een combinatie van enerzijds oefening en anderzijds het aanleren van specifieke aandachts- en geheugentechnieken, ondersteund door gedragstherapeutische technieken die van belang zijn gebleken bij leerprocessen.

Sociale vaardigheidstraining voor jongeren en kinderen
Het eerstvolgende groepje voor jongeren zal opstarten in oktober (specifieke startdatum nog te bepalen). We gaan in deze sessies actief aan de slag met onze jongeren en zullen op een creatieve en leuke manier een aantal belangrijke thema's aan bod laten komen.

Aan de hand van filmpjes, rollenspelen, opdrachten, spelletjes,... proberen we onze jongeren te helpen met het vinden van hun eigen identiteit en proberen we weerbaarheid en assertiviteit te trainen.

Specifiek zullen we gaan werken rond volgende onderwerpen:
- Zelfbeeld
- Omgaan met kritiek
- Problemen oplossen
- Waarnemen en interpreteren
- Leren nee zeggen
- Assertief, agressief of subassertief?
- Non-verbaal gedrag
- Complimenten geven en krijgen
- Omgaan met emoties
- Samenwerken
- Pesten

Interesse? Stuur een mailtje naar secretariaat@learn2learn.be !

Neem zeker ook even een kijkje naar onze infoavonden en workshops!