Vakantie

Vele studenten snakken naar de vakantie. Wekenlang heerlijk niks doen! Vaak is vakantie echter een welkome periode voor inhaalwerk, noodzakelijk herhaling, herexamens, enz. Nieuw is dat Learn 2 Learn zich nu ook tijdens alle vakantieperiodes engageert om onze studenten perfect te begeleiden.

Tijdens de vakantieperiodes wordt voorzien:
    • Aanpak herexamens.
    • Specifieke herhalingen (Latijn, wiskunde,..).
    • Trainingen (zie verder).
    • Kampen (zie verder).

    Nu de schoolpoorten dicht zijn, zien we dat we tijdens deze weken mooie inhaal-moves kunnen doen. We zien dat veel mensen hier dankbaar gebruik van maken en dat is alvast onze motivatie voor permanentie in deze periodes.