Studiekeuze

Welk pad je in je leven moet kiezen, is niet zo vanzelfsprekend voor iedereen. Na profielanalyse, digitale tools en vragenlijsten helpen wij onze jongeren graag een handje bij de zoektocht naar het mooiste schoolparcours.
Pas als deze voorwaarde is vervuld kan er zinvol worden gewerkt aan het bouwen aan een correcte studie- en leerhouding op maat.
Voor info rond studiekeuze kan je tevens terecht bij je CLB verbonden aan de school.

WORKSHOP: Verder studeren (wat te kiezen na het middelbaar) – 03/01/17