Onze Coachen

In team wordt per student een werkgroep van 2 coachen samengesteld. Zij begeleiden samen onze jongere gedurende het traject dat bij ons wordt gevolgd.
Wekelijks zijn er globale besprekingen op vastgestelde tijdstippen, tussendoor worden tevens extra vergaderingen of informele overlegmomenten gepland naar gelang de noodzaak.
Indien nodig wordt bij leerproblemen of achterliggende stoornissen nauw samengewerkt met multidisciplinaire dienst BalanSS of met externe hulpverleners.