Efficientie

Efficiëntie is meer dan ons sleutelwoord. Er valt geen tijd te verliezen.
Noch voor de ouders, noch voor de student. Hoe tof de samenwerking ook is, doch moet ze zo kortstondig mogelijk zijn. Gedurende het school- of academiejaar werken wij dan ook hoofdzakelijk met eigen les-en werkmateriaal zodat we remediëren en leren in één. Tijdens de schoolvakantie kan basiswerk met specifieke Learn2Learn programma’s worden gedaan en kunnen belangrijke fundamenten worden gelegd. Lees hierover verder meer.