Focus

Binnen onze Learn2Learn dienst werken wij met onze studenten remediërend maar concreet en stapsgewijs aan het ontwikkelen van een goede, persoonlijke
en zelfstandige studiemethode als basis. Het is telkens ons focuspunt om met de studenten tot het inzicht te komen dat “leren” uit verschillende stappen bestaat, waarbij de student zelf op een actieve manier met de leerstof moet omgaan om succes te boeken. Dat vraagt extra inspanning die we vooreerst extern sturen. Eens de student uit z’n “comfort-zone” een paar voorzichtige stappen heeft gezet, leren we hem – met vallen en opstaan- intrinsiek sturen.