Onze Aanpak

De meeste studenten die zich bij ons aanmelden gaan ervan uit dat studeren slechts uit 1 (of geen) stap(pen) bestaat. Uiteraard is niets minder waar… Een klein tipje van de sluier. Naast de remediërende stappen die de methode doorspekken starten we van een oeroud zeer algemeen basisprincipe: Studeren bestaat wel degelijk uit 4 essentiële stappen. Dit alles wordt concreet samen aangepakt en uitgewerkt. Alles zoveel als mogelijk aan de hand van het concrete lesmateriaal van de student zelf. Aan de hand van het door de school aangereikte studiemateriaal gaan we samen met onze student aan de slag. De hele methode wil een mix zijn van remediëring, leren studeren en aanreiken van handvaten om zelfstandig met de eigen sterkten en zwaktes het studieproces aan te kunnen. Terwijl we ons focussen op het leren op zich worden tevens alle rand-moeilijkheden (pestgedrag, drugs, puberteit, leerproblemen,..) geremedieerd en aangepakt. Elke L2L begeleiding vindt zijn basis in een op maat gemaakt handelplan dat bij aanvang van de begeleiding opgemaakt wordt aan de hand van het eigen individuele profiel van elk van onze studenten.